GitHub Desktop 一个基于Electron的开源GitHub桌面客户端

GitHub Desktop 一个基于Electron的开源GitHub桌面客户端,采用TypeScript和React编写

相关的项目 - 更多比较